تبلیغات
لطفا به قوانین عمل کنید تا وب سالمی داشته باشیم.اینطوری خود شما هم اذیت نمیشید

1.روز های آپتون رو مشخص کنید
2.حتما به من بگید تا برای داستانتون موضوع ایجاد کنم و گروهی که ازش داستان میذارید رو حتما براش برچسب بزنید اگر نبود خودتون ایجاد کنید البته با حروف بزرگ
3.اگر روز آپ اصلیتون آپ نکردید توی روز آپ دیگران آپ نکنید چون غاطی میشه
4.در کامنت ها توهین دیدید فقط حذف کنید
5.قبل گذاشتن داستان جدید با من هماهنگ کنید
6.بدون اجازه داستان متفرقه از داستان خودتون نذارید
7.اگر مدت آپ نکردنتون بیشتر از 1 هفته بشه حذف می شید
8.از نظر پوستر اگر نتونستید عیبی نداره.اما عکس از خود شخصیت یا فانتزی بذارید
9.مطالبی که خیلی صحنه داشت رو رمزی کنید
10.مرسی.اگر زیادی سخت گیری کردم ببخشید